ఇదేగనక జరగకపోతే దేశం నాశనం అవ్వడం ఖాయం : పాల్ లెక్కలు వింటే..!

0
194
ఇదేగనక జరగకపోతే దేశం నాశనం అవ్వడం ఖాయం : పాల్ లెక్కలు వింటే..!
ఇదేగనక జరగకపోతే దేశం నాశనం అవ్వడం ఖాయం : పాల్ లెక్కలు వింటే..!

కొన్ని పరిస్థితుల రిత్యా “KA పాల్” మీడియా ముందు కామిడీలు చేసిన అతడిలో ఉన్న ఒక టాలెంట్ ని మాత్రం మెచ్చుకొని తీరాలి. అదేంటంటే ఎప్పుడు ఏం జరిగింది ? సమయం, తేదీతో సహ చెప్పడం పాల్ నైజాం. నిజానికి అది ఏ రాజకీయ నాయకుడికి సాధ్యం కాదు అనే చెప్పాలి.. 1980లో ఫలానా తరీకు, ఫలానా సమయంలో ఏం జరిగిందో ప్రూఫ్ తో సహ గుర్తుచేసి చెప్పడంలో పాల్ ని మించిన వాళ్ళు లేరు. అందుకే అతడి మాటలు కామిడిగా అనిపించిన ఇవన్నీ అతడికి ఎలా గుర్తున్నాయ్ అని అందరూ షాక్ అవుతారు.

అలాంటి పాల్ ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్నికల EVMల మార్పులు, పనిచేయని విదానం.. ఏ సమయంలో ఏం జరిగింది ? ఎవరు ఏ తప్పు చేశారు అనేది ప్రూఫ్ తో సహ చెబుతూ అందరికీ షాక్ ఇస్తున్నాడు పాల్.. నర్సాపురంలో 40 EVM మిషన్ లలో 35 మిషన్ లు ఎందుకు పనిచేయలేవు..? ఉదయం 7 గంటల నుండి, 10 గంటల వరకు EVMలు ఎందుకు మొరాయించాయి అనే విషయాలను ఆధారాలతో సయ చెప్పుకొచ్చాడు పాల్.. మరీ ముఖ్యంగా ఈ ఎన్నికల్లో ప్రాడ్ జరిగిందని.. కాబట్టి ఎన్నికలను రద్దు చేయాలి లేదంటే దేశం నాశనం అవుతుంది అని వార్నింగ్ ఇచ్చారు పాల్.